ŚWIETLICA SZKOLNA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W GDYNI
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 17.00
Z życia świetlicy
ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zapisy do świetlicy szkolnej od 04. 09. 2017 r. przez cały rok szkolny w godzinach pracy świetlicy (6.30 - 17.00)

Do pobrania:
KARTA ZGŁOSZENIOWA
REGULAMIN ŚWIETLICY
SYSTEM KONSEKWENCJI OBOWIĄZUJĄCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ WYNIKAJĄCYCH
Z ŁAMANIA PRZEZ UCZNIÓW NORM I ZASAD POSTĘPOWANIA

 


 

 

 

WIZYTA "SÓWEK" Z PRZEDSZKOLA NR 56 W GDYNI

Dzisiaj na zajęcia ruchowe "Akademia Biegania" przyszły do nas Przedszkolaki. Dzieci jak i Panie Wychowawczynie chętnie uczestniczyły w zabawach, konkursach i bardzo sprawnie wykonywały ćwiczenia gimnastycznie.

Po zajęciach odwiedziły starszych kolegów w świetlicy szkolnej, gdzie czekał na Nich zdrowy poczęstunek.

Goście również przynieśli dla nas niespodziankę: zakładki do książek, na których widnieją sowy oraz własnoręcznie upieczone przepyszne ciasteczka.

Wizyta była bardzo udana, a zadowolone dzieci obiecały, że będą nas często odwiedzać

Dziękujemy serdzecznie "Sówkom" i zapraszamy ponownie!

Galeria zdjęć

 

 


 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zapraszamy wszystkie dzieci z klas 0 - III uczęszczające do świetlic szkolnych, do wzięcia udziału w

MIĘDZYSZKOLNYM, ŚWIETLICOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
pt.:" Głębia Bałtyku"

ORGANIZATOR:
ŚWIETLICA SZKOLNA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31
ul. Chylońska 227
81-007 GDYNIA

CEL IMPREZY:

  1. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci.
  2. Konkurs ma rozbudzać u uczestników postawy obywatelskie i identyfikację ze swoim miastem i dzielnicą.
  3. Promocja miasta.
  4. Stworzenie możliwości zaprezentowania talentów plastycznych dzieci.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę przestrzenną, przedstawiającą dno morskie, wykonaną techniką dowolną, z różnego rodzaju materiałów np. tektura, bibuła, plastelina itp.

Prace dostarczamy do świetlicy szkolnej osobiście lub pocztą do 28. 02. 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5. 03. 2018 r.

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o zajętych miejscach, nagrody należy odebrać osobiście do 20. 03. 2018 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z konkursu na stronach internetowych SP 31.

TELEFON KONTAKTOWY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
58-782-11-51 wew. 41

Zapraszamy czekają nagrody!