ŚWIETLICA SZKOLNA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W GDYNI
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00
Zajęcia dodatkowe
Nauczyciele - wychowawcy poza programowymi zajęciami wynikającymi z planu pracy świetlicy prowadzą:

 

Karolina Reinhardt
Zabawy w języku angielskim
środa 12.00 - 13.00
czwartek 11.00 - 12.00

 

Iwona Sikora
Wychowanie komunikacyjne
środa 8.30 - 10.30

 

Iwona Stępień
Zajęcia gimnastyczno - relaksacyjne
środa 11.00 - 13.00

 

Violetta Suwała
Zajęcia czytelnicze "W krainie baśni"
wtorek 14.00 - 15.00
czwartek 14.00 - 15.00