ZS nr 9 - Rada Rodziców
 Dzisiaj jest 
        

Rada Rodziców


 

W skład Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 9 wchodzą:

PRZEWODNICZĄCA
p. Katarzyna Wantke

SKARBNIK
p. Katarzyna Protasiuk

CZŁONKOWIE RADY
Robert Nicewicz
Bożena Konrad
Beata Miler
Łukasz Stencel
Dorota Blicharska

 

Wszelkie sugestie oraz skargi prosimy kierować pod numer tel. 602 359 414 – Przewodnicząca.

e-mail: sp31gdynia@gmail.com

 

Dyżury Rady Rodziców


Dyżur Skarbnika w wyznaczone dni w godz. 8:00 - 9:00 w pokoju nr 10 D w dniach:

10.04.2018 r. wtorek
12.06.2018r. wtorek

oraz

po zebraniach klasowych w godz. 18:45 – 19:20 w pokoju nr 10 D
21. 03. 2018 r. środa
17. 05. 2018 r. czwartek
06. 06. 2018 r. środa

Wpłat można dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców,
podając w tytule wpłaty: klasę i nazwisko wychowawcy.
Numer konta 28 1320 1120 7500 0899 2000 0001 Bank Pocztowy S.A.

 

Dzięki wsparciu i pomocy finansowej Rady Rodziców możemy cały czas dokonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania uczniów. Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze na nagrody i dyplomy dla dzieci biorące udział w konkursach, pomoce dydaktyczne czy wydatki okolicznościowe. W ciągu ostatnich kilku lat sfinansowała wiele ważnych zakupów, dzięki którym uczenie stało się przyjemniejsze nie tylko dla uczniów, ale również nauczycieli.
Są to:


  2009/2010
 • Sala komputerowa klas IV-VI


 • 2010/2011
 • Tablica multimedialna


 • 2011/2012
 • Sala komputerowa klas I-III


 • 2012/2013
 • Urządzenie ksero


 • 2013/2014
 • Modernizacja i zakup komputerów do biblioteki szkolnej


 • 2014/2015
 • Montaż tablic i rzutników multimedialnych.


 • 2015/2016
 • Zakup szafek szkolnych dla kl. IV - VI.
 • Zakup komputerów i monitorów do sali informatycznej kl. IV - VI.
 • Konserwacja oraz naprawa instalacji w salach komputerowych 12A (kl. IV-VI, gimnazjum) oraz sali 5B.


2016/2017
 • Oganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka


 • 2017/2018
 • Zakup kserokopiarki na rzecz szkoły

 •  

  SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9
  ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

  Do pobrania

   

  ZESTAWIENIE WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9
  ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

  Do pobrania