Dzisiaj jest          

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2018/2019

aktualny od 3 września 2018 r.

KLASY VI


VI A
VI B
VI C
VI D

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. WYCH. FIZ. chł. --- PRZYRODA 21A WYCH. FIZ. dz. --- WYCH. FIZ. dz. ---
2. WYCH. FIZ. chł. --- J. ANG.
   B.

   ZAJ. KOMP.
31A


    12A
WYCH. FIZ. dz. --- WYCH. FIZ. dz. ---
3. HISTORIA 10A J. POLSKI 15A J. POLSKI 3A PRZYRODA 21B
4. PRZYRODA 21A MATEMAT. 29A J. POLSKI 3A MATEMAT. 23A
5. J. POLSKI 21B ZAJ. TECH. 5B J. ANG.
   O.

   ZAJ. KOMP.
38A


    12A
J. ANG. 17A
6. MATEMAT. 29A RELIGIA 37A MUZYKA 7B J. POLSKI 31B
7. GODZ.    WYCH. 31A ----------- --- MATEMAT. 29A RELIGIA 37A
8. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI D

W
T
O
R
E
K

1. ZAJ. TECH. 5B J. POLSKI 15A J. POLSKI 3A ----------- ---
2. J. POLSKI 15A J. ANG. 31A/36A PRZYRODA 21A ----------- ---
3. J. ANG.
   B.

   ZAJ. KOMP.
31A


    12A
GODZ.    WYCH. 36A MATEMAT. 29A ----------- ---
4. MATEMAT. 29A PRZYRODA 21A ZAJ. TECH. 5B RELIGIA 37A
5. J. ANG.
   P.

   ZAJ. KOMP.
36A


    12A
PLASTYKA 9B J. ANG. 17A/38A J. POLSKI 31B
6. WYCH. FIZ. --- HISTORIA 10A RELIGIA 37A J. ANG. 17A
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- MUZYKA 7B
8. ----------- --- ----------- --- ----------- --- WYCH. FIZ. chł. ---
9. ----------- --- ----------- --- ----------- --- WYCH. FIZ. chł. ---


VI A
VI B
VI C
VI D

Ś
R
O
D
A

1. ----------- --- MATEMAT. 29A J. POLSKI 3A MATEMAT. 23A
2. J. ANG. 31A/36A J. POLSKI 15A MATEMAT. 29A J. ANG. 17A
3. MUZYKA 7B J. POLSKI 15A GODZ.    WYCH. 29A GODZ.    WYCH. 23A
4. J. POLSKI 31B HISTORIA 10A J. ANG. 5A/38A PRZYR. 21A
5. PRZYRODA 21A J. ANG. 31A/36A HISTORIA 10A ZAJ.    TECH. 5B
6. HISTORIA 10A RELIGIA 37A PRZYRODA 21A J. POLSKI 31B
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- RELIGIA 37A ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI C

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. PLASTYKA 9B ----------- --- WYCH. FIZ. dz. --- WYCH. FIZ. ---
2. MATEMAT. 29A J. ANG.
   P.

   ZAJ. KOMP.
36A


    12A
WYCH. FIZ. dz. --- WYCH. FIZ. ---
3. WYCH. FIZ. --- MATEMAT. 29A J. POLSKI 3A J. POLSKI 31B
4. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15A PLASTYKA 9B MATEMAT. 23A
5. J. POLSKI 15A MUZYKA 7B MATEMAT. 29A ZAJ. KOMP. 12A
6. J. POLSKI 15A WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. chł. --- HISTORIA 10A
7. RELIGIA 10A WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. chł. --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI d

P
I
Ą
T
E
K

1. J. ANG. 31A/36A WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. chł. --- HISTORIA 10A
2. PRZYRODA 21A WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. chł. --- MATEMAT. 23A
3. J. POLSKI 5A PRZYRODA 21A J. ANG.
   R.

   ZAJ. KOMP.
31A


    12A
PLASTYKA 9B
4. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15A J. POLSKI 3A PRZYRODA 21A
5. WYCH. FIZ. --- MATEMAT. 29A PRZYRODA 21A J. POLSKI 31B
6. MATEMAT. 29A ----------- --- HISTORIA 10A J. POLSKI 31B
7. RELIGIA 3A ----------- --- ----------- --- ----------- ---

Do początku strony