Dzisiaj jest          

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2018/2019

aktualny od 3 września 2018 r.

KLASY IV


IV A
IV B
IV C
IV D

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. PRZYRODA 21B MATEMAT. 16B J. ANG.
   I gr.
17A TECHNIKA 5B
2. PLASTYKA 9B PRZYRODA 21B HISTORIA 10A MATEMAT. 18B
3. J. ANG. 5A/17A TECHNIKA 5B PRZYRODA 21B J. ANG.
   I gr.

     INF.
    II gr.
38A


    12A
4. TECHNIKA 5B J. POLSKI 18B MATEMAT. 16B J. POLSKI 31B
5. J. POLSKI 31B WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 9B WYCH. FIZ. ---
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- J. POLSKI 9B J. ANG.
   II gr.
38A
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C
IV D

W
T
O
R
E
K

1. WYCH. FIZ. chł. --- RELIGIA 37A J. POLSKI 9B ----------- ---
2. WYCH. FIZ. chł. --- J. ANG. 17A/38A MATEMAT. 16B RELIGIA 37A
3. HISTORIA 10A J. POLSKI 15A TECHNIKA 5B GODZ.      WYCH. 38A
4. J. POLSKI 31B J. POLSKI 15A J. ANG.
   II gr.

     INF.
    I gr.
17A


    12A
WYCH. FIZ. ---
5. MUZYKA 7B GODZ. WYCH. 5B RELIGIA 37A J. POLSKI 3A
6. MATEMAT. 16B MUZYKA 7B ----------- --- J. ANG.
   II gr.

     INF.
    I gr.
38A


    12A
7. PRZYRODA 21B ----------- --- ----------- --- J. ANG.
   I gr.
38A
8. WYCH. FIZ.
dz.
--- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ.
dz.
--- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C
IV D

Ś
R
O
D
A

1. ----------- --- RELIGIA 37A J. ANG.
   II gr.
17A ----------- ---
2. INF. 5B/12A MATEMAT. 16B MUZYKA 7B RELIGIA 37A
3. J. ANG. 17A/36A PRZYRODA 21B MATEMAT. 18B MATEMAT. 16B
4. MATEMAT. 16B J. ANG.
   I gr.

     INF.
    II gr.
38A


    12A
WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21B
5. WYCH. FIZ.
--- J. POLSKI 15A J. POLSKI 18A PLASTYKA 9B
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- J. ANG.
   I gr.
17A J. ANG.
   I gr.
38A
7. GODZ. WYCH. 31B ----------- --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C
IV D

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. WYCH. FIZ. --- MATEMAT. 16B J. ANG.
   II gr.
17A MATEMAT. 18B
2. WYCH. FIZ. --- J. ANG. 17A/38A J. ANG.
   I gr.

     INF.
    II gr.
5B/9B WYCH. FIZ. ---
3. MATEMAT. 16B WYCH. FIZ. --- PLASTYKA 9B WYCH. FIZ. ---
4. J. POLSKI 31B WYCH. FIZ. --- MATEMAT. 16B J. POLSKI 18B
5. J. POLSKI 31B PLASTYKA 9B WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 18B
6. RELIGIA 37A ----------- --- WYCH. FIZ. --- J. ANG.
   II gr.
38A


IV A
IV B
IV C
IV D

P
I
Ą
T
E
K

1. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 5A J. POLSKI 9B PRZYRODA 21B
2. WYCH. FIZ. --- J. ANG.
   II gr.

     INF.
    I gr.
38A


    5B
GODZ.    WYCH. 17A HISTORIA 10A
3. J.ANG. 17A/36A WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21B MATEMAT. 16B
4. J. POLSKI 31B HISTORIA 10A WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 5A
5. MATEMAT. 18B MATEMAT. 16B RELIGIA 37A MUZYKA 7B
6. RELIGIA 37A ----------- --- ----------- --- ----------- ---

Do początku strony