Dzisiaj jest          

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2018/2019

aktualny od 3 września 2018 r.

KLASY III GIMNAZJUM


III A
III B

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. J. ANG. B. / J. NIEM. B. 36A/38A MATEMAT. 18B
2. MATEMAT. 16B J. ANG. 29A/36A
3. WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. ---
4. WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. ---
5. HISTORIA 5A J. POLSKI 3A
6. FIZYKA 35B J. POLSKI 3A
7. J. POLSKI 31B ----------- ---
8. RELIGIA 5A ----------- ---


III A
III B

W
T
O
R
E
K

1. MATEMAT. 16B J. POLSKI 18B
2. HISTORIA 5A FIZYKA 35B
3. J. POLSKI 31B GEOGR. 18B
4. J. ANG. O. / J. NIEM. B. 38A/7B MATEMAT. 18B
5. WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. ---
6. WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. ---
7. ZAJ. ART. 9B CHEMIA 28B
8. RELIGIA 5A ----------- ---


III A
III B

Ś
R
O
D
A

1. FIZYKA 35B J. ANG. B. / J. NIEM. B. 38A/9B
2. J. ANG. B. / J. NIEM. B. 38A/10A EDB 28B
3. CHEMIA 28B HISTORIA 5A
4. MUZYKA 7B GODZ. WYCH. 3A
5. MATEMAT. 16B J. ANG. O. / J. NIEM. B. 38A/7B
6. WYCH. FIZ. --- BIOL. 21B
7. WYCH. FIZ. --- RELIGIA 18B


III A
III B

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. J. POLSKI 31B CHEMIA 28B
2. J. POLSKI 31B MATEMAT. 18B
3. J. ANG. O. / J. NIEM. B. 38A/18B J. POLSKI 15A
4. EDB 28B J. ANG. O. / J. NIEM. B. 38A/7B
5. GODZ. WYCH. 21B HISTORIA 5A
6. GEOGR. 18B RELIGIA 9B
7. WYCH. FIZ. --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- ---


III A
III B

P
I
Ą
T
E
K

1. J. ANG 37A/38A MUZYKA 7B
2. BIOL. 21B J. ANG. B. / J. NIEM. B. 7B/9B
3. J. POLSKI 31B J. POLSKI 29A
4. MATEMAT. 16B MATEMAT. 18B
5. CHEMIA 28B ZAJ. ART. 9B
6. WYCH. FIZ. --- FIZYKA 35B
7. WYCH. FIZ. --- ----------- ---

Do początku strony