Witamy w nowym roku szkolnym. W tym miesiącu kończymy jeszcze sprawdzanie stanu naszego księgozbioru. Przeliczamy wszystkie książki, kasety, płyty…. A mamy tego dużo, bo aż 16172 sztuk (w tym 15660 książek i 512 kaset i płyt).

I tu nowe słówko: SKONTRUM (Kontrola zbiorów bibliotecznych lub archiwalnych, przeprowadzana w oparciu o istniejący inwentarz, mająca na celu ustalenie stanu faktycznego zbiorów i ujawnienie braków: porównuje się zapis w inwentarzu z księgozbiorem/zasobem archiwalnym na półkach).

 

          

 

 

Arkusz do przeprowadzenia skontrum w bibliotece