Dzisiaj jest 
        

Rada Rodziców


 

W skład Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 9 wchodzą:

PRZEWODNICZĄCA
p. Katarzyna Wantke

SKARBNIK
p. Katarzyna Protasiuk

 

Dyżur Rady Rodziców


w pokoju Rady Rodziców nr 10 D w dniach

15. 06. 2016 r. (środa) w godz. 18.30 - 19.00.

16. 06. 2016 r. (czwartek) w godz. 18.30 - 19.00.

 

Wszelkie sugestie oraz skargi prosimy kierować pod numer tel. 602 359 414
lub w poniedziałek w godz. 9:00 - 10:30 w biurze Rady w pokoju nr 10 w dniach:
19. 10. 2015 r.
09. 11. 2015 r.
07. 12. 2015 r.
11. 01. 2016 r.
01. 02. 2016 r.
07. 03. 2016 r.
04. 04. 2016 r.
09. 05. 2016 r.
06. 06. 2016 r.

 

ZESTAWIENIE WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
na dzień 18. 04. 2016 r.

Do pobrania

 

 

Dzięki wsparciu i pomocy finansowej Rady Rodziców możemy cały czas dokonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania uczniów. Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze na nagrody i dyplomy dla dzieci biorące udział w konkursach, pomoce dydaktyczne czy wydatki okolicznościowe. W ciągu ostatnich kilku lat sfinansowała wiele ważnych zakupów, dzięki którym uczenie stało się przyjemniejsze nie tylko dla uczniów, ale również nauczycieli.
Są to:


  2009/2010
 • Sala komputerowa klas IV-VI


 • 2010/2011
 • Tablica multimedialna


 • 2011/2012
 • Sala komputerowa klas I-III


 • 2012/2013
 • Urządzenie ksero


 • 2013/2014
 • Modernizacja i zakup komputerów do biblioteki szkolnej


 • 2014/2015
 • Montaż tablic i rzutników multimedialnych.


 • 2015/2016
 • Zakup szafek szkolnych dla kl. IV - VI.
 • Zakup komputerów do sali informatycznej kl. IV - VI.