Dzisiaj jest          

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2015/2016

aktualny od 14 września 2015 r.

KLASY VI


VI A
VI B
VI C

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. MATEMATYKA D 23 J. ANG.
ZAJ. KOMP.
36/12 J. POLSKI 3
2. J. ANG.
ZAJ. KOMP.
36/12 J. POLSKI 15 HISTORIA 10
3. WYCH. FIZ. --- RELIGIA 5 WYCH. FIZ. ---
4. WYCH. FIZ. --- GODZ. WYCH. 31 WYCH. FIZ. ---
5. J. POLSKI 3 MATEMATYKA 29 RELIGIA 5
6. HISTORIA 10 PRZYRODA 21 GODZ. WYCH. 5
7. PRZYRODA 21 MATEMATYKA K. 23 ----------- ---
8. RELIGIA 21 ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C

W
T
O
R
E
K

1. WYCH. FIZ. chł. --- HISTORIA 10 ----------- ---
2. WYCH. FIZ. chł. --- PLASTYKA 7B J. POLSKI 3
3. J. POLSKI 3 J. ANG.
ZAJ. KOMP.
31/12 ZAJ. TECH. 5B
4. MATEMATYKA 23 J. POLSKI 15 MATEMATYKA 29
5. J. ANG. 31/36 WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21
6. RELIGIA 37 WYCH. FIZ. --- J. ANG. 31/36
7. PRZYRODA 21 ----------- --- WYCH. FIZ. ---
8. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C

Ś
R
O
D
A

1. MATEMATYKA 23 ----------- --- HISTORIA 10
2. GODZ. WYCH. 23 J. POLSKI 5 PRZYRODA 21
3. MUZYKA 3F J. POLSKI 5 J. ANG.
ZAJ. KOMP.
31/12
4. J. POLSKI 3 HISTORIA 1O J. ANG.
ZAJ. KOMP.
36/12
5. J. ANG 31/36 PRZYRODA 21 MATEMATYKA 29
6. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23 J. POLSKI 3
7. WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA K. 23


VI A
VI B
VI C

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. WYCH. FIZ. chł. --- MUZYKA 3F WYCH. FIZ. ---
2. WYCH. FIZ. chł. --- WYCH. FIZ. --- J. ANG. 15/17
3. ZAJ. TECH. 5B J. ANG. 31/36 J. POLSKI 3
4. J. POLSKI 3 ZAJ. TECH. 5B PLASTYKA 7B
5. MATEMATYKA 23 J. POLSKI 15 MATEMATYKA 29
6. PRZYRODA 21 MATEMATYKA 29 RELIGIA 38
7. J. ANG.
ZAJ. KOMP.
31/12 ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C

P
I
Ą
T
E
K

1. HISTORIA 10 PRZYRODA 21 MATEMATYKA 5
2. MATEMATYKA 23 MATEMATYKA 29 PRZYRODA 21
3. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15 J. POLSKI 3
4. WYCH. FIZ. --- RELIGIA 5 J. POLSKI 3
5. PLASTYKA 7B J. ANG. 31/36 MUZYKA 3F
6. J. POLSKI 3 ----------- --- ----------- ---
7. J. POLSKI 3 ----------- --- ----------- ---