Dzisiaj jest          

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2015/2016

aktualny od 14 września 2015 r.

KLASY V


V A
V B
V C

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. J. ANG. 17 J. POLSKI 38 RELIGIA 37
2. PLASTYKA 7B J. POLSKI 38 J. POLSKI 3
3. MATEMATYKA 23 J. ANG. 31/36 J. POLSKI 3
4. PRZYRODA 21 WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 29
5. J. POLSKI 15 WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21
6. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23 ----------- ---
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---


V A
V B
V C

W
T
O
R
E
K

1. MATEMATYKA 23 PRZYRODA 21 J. POLSKI 3
2. PRZYRODA 21 MATEMATYKA 23 HISTORIA 10
3. HISTORIA 10 RELIGIA 37 WYCH. FIZ. ---
4. WYCH. FIZ. --- ZAJ. TECH. 5B J. ANG. 31/36
5. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 38 MATEMATYKA 29
6. MUZYKA 3F ----------- --- ----------- ---
7. J. ANG. 17 ----------- --- -----------


V A
V B
V C

Ś
R
O
D
A

1. J. POLSKI 15 J. ANG.
ZAJ. KOMP.
17/12 MUZYKA 3F
2. J. POLSKI 15 HISTORIA 10 J. ANG.
ZAJ. KOMP.
17/12
3. ZAJ. TECH. 5B J. POLSKI 38 PLASTYKA 7B
4. MATEMATYKA 23 GODZ. WYCH. 38 PRZYRODA 21
5. WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 38 GODZ. WYCH. 3
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---
7. GODZ. WYCH. 17 -----------
--- ----------- ---


V A
V B
V C

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. ----------- --- PLASTYKA 7B WYCH. FIZ. ---
2. WYCH. FIZ. chł. --- MATEMATYKA 23 ZAJ. TECH. 5B
3. WYCH. FIZ. chł. --- MUZYKA 3F PRZYRODA 21
4. MATEMATYKA 23 J. ANG. 31/36 MATEMATYKA 29
5. PRZYRODA 21 J. POLSKI 38 J. POLSKI 3
6. J. POLSKI 15 ----------- --- J. ANG. 31/36
7. RELIGIA 37 ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- ---


V A
V B
V C

P
I
Ą
T
E
K

1. RELIGIA 3 MATEMATYKA 23 ----------- ---
2. WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 36 ----------- ---
3. WYCH. FIZ. --- RELIGIA 37 J. ANG.
ZAJ. KOMP.
36/12
4. J. POLSKI 15 J. ANG.
ZAJ. KOMP.
17/12 MATEMATYKA 29
5. J. ANG. 17 WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 3
6. ZAJ. KOMP. 12 WYCH. FIZ. --- RELIGIA 5
7. ----------- --- ----------- --- WYCH. FIZ. ---
8. ----------- --- ----------- --- WYCH. FIZ. ---