Dzisiaj jest          


PLAN LEKCJI
rok szkolny 2015/2016

aktualny od 14 września 2015 r.

KLASY IV


IV A
IV B
IV C

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K
1. J. ANG. I gr. 31 J. POLSKI 15 HISTORIA 10
2. J. POLSKI 5 PRZYRODA 21 RELIGIA 37
3. J. ANG. II gr.
ZAJ. KOMP. I gr.
17/12 WYCH. FIZ. --- J, POLSKI 15
4. MATEMATYKA 23 J. ANG. 17 WYCH. FIZ. ---
5. HISTORIA 10 MATEMATYKA 23 WYCH. FIZ. ---
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

W
T
O
R
E
K

1. J. ANG. II gr. 17 J. POLSKI 15 PLASTYKA 7B
2. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15 ZAJ. TECH 5B
3. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23 MATEMATYKA 29
4. RELIGIA 37 ZAJ. KOMP. 12 PRZYRODA 21
5. MATEMATYKA 23 WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15
6. PRZYRODA 21 WYCH. FIZ. --- ----------- ---
7. J. POLSKI 15 ----------- --- ----------- ---
8. J. POLSKI 15 ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

Ś
R
O
D
A

1. WYCH. FIZ. chł. --- J. POLSKI 5 PRZYRODA 21
2. WYCH. FIZ. chł. --- ZAJ. TECH. 5B MUZYKA 3F
3. PRZYRODA 21 MATEMATYKA 23 MATEMATYKA 29
4. ZAJ. TECH. 5B MUZYKA 3F J. POLSKI 15
5. MATEMATYKA 23 J. ANG. 17 J. POLSKI 15
6. WYCH. FIZ. dz. --- GODZ. WYCH. 15 J. ANG. 17
7. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 3 ----------- ---
2. WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21 GODZ. WYCH. 10
3. MATEMATYKA 23 WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 29
4. GODZ. WYCH. 21 J. ANG. 17 J. POLSKI 15
5. J. POLSKI 5 RELIGIA 37 J. ANG. 17
6. J. ANG. I gr.
ZAJ. KOMP. II gr.
17/12 ----------- --- RELIGIA 37
7. J. ANG. II gr. 36 ----------- --- WYCH. FIZ. ---


IV A
IV B
IV C

P
I
Ą
T
E
K

1. ----------- --- J. POLSKI 15 J. ANG. 17
2. J. ANG. I gr. 17 HISTORIA 15 WYCH. FIZ. ---
3. PRZYRODA 21 PRZYRODA 38 MATEMATYKA 29
4. RELIGIA 23 PLASTYKA 7B PRZYRODA 21
5. J. POLSKI 5 RELIGIA 37 ZAJ. KOMP. 12
6. PLASTYKA 7B ----------- --- ----------- ---
7. MUZYKA 3F ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---