ŚWIETLICA SZKOLNA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W GDYNI
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 17.00
Zajęcia dodatkowe
Nauczyciele - wychowawcy poza programowymi zajęciami wynikającymi z planu pracy świetlicy prowadzą:

 

Iwona Sikora
Zajęcia artystyczne

 


Iwona Stępień
Program edukacji europejskiej "Gdynianin - Polak - Europejczyk"

 

Violetta Suwała
Zajęcia plastyczne "Mali artyści"

 

Agnieszka Wolańska - Matuszczak
Program edukacji europejskiej "Gdynianin - Polak - Europejczyk"