ŚWIETLICA SZKOLNA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W GDYNI
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00
Organizacja dnia
Ramowy rozkład dnia w naszej świetlicy:

  7.00 -  8.00 Zajęcia indywidualne. Swobodna zabawa.
  8.00 - 10.00 Zajęcia zorganizowane w sali (plastyczne, ruchowe, muzyczne, żywe słowo, czytelnictwo).
10.00 - 11.30 Spacer rekreacyjny, zabawy ruchowe na boisku szkolnym.
11.30 - 12.30 Przygotowanie do obiadu. Obiad.
12.30 - 13.30
Odpoczynek bierny w świetlicy. Swobodna zabawa. Zajęcia przy komputerze w czytelni.
13.30 - 15.00 Zajęcia zorganizowane w sali (plastyczne, ruchowe, muzyczne, żywe słowo, czytelnictwo). Odrabianie lekcji.
15.00 - 16.00 Zabawy ruchowe na boisku szkolnym lub na placu zabaw.
16.00 - 17.00 Zajęcia dowolne. Swobodna zabawa. Czynności porządkowe. Wychodzenie dzieci do domu.