Dzisiaj jest          


PLAN LEKCJI
rok szkolny 2014/2015

aktualny od 19 stycznia 2015 r.

KLASY VI


VI A
VI B
VI C
VI D

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. HISTORIA 10 MATEMATYKA 23 J. ANG. 5/31 ----------- ---
2. PLASTYKA 7B WYCH. FIZ. -- WYCH. FIZ. --- ----------- ---
3. PRZYRODA 21 WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. --- J. ANG. 5/31
4. MATEMATYKA 23 J. ANG. 17 J. POLSKI 15 RELIGIA 37
5. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15 RELIGIA 37 HISTORIA 10
6. WYCH. FIZ. --- GODZ. WYCH. 15 MUZYKA 3F J. POLSKI 38
7. J. POLSKI 15 ----------- --- ----------- --- WYCH. FIZ. ---
8. ----------- --- ----------- --- ----------- --- WYCH. FIZ. ---


VI A
VI B
VI C
VI D

W
T
O
R
E
K

1. J. POLSKI 15 ----------- --- ----------- --- J. POLSKI 38
2. J. POLSKI 15 J. ANG. 17 J. POLSKI 5 J. ANG
ZAJ. KOMP.
31/12
3. MATEMATYKA 23 RELIGIA 37 PRZYRODA 36 ZAJ. TECH. 9B
4. ZAJ. TECH. 9B PRZYRODA 21 RELIGIA 37 WYCH. FIZ. ---
5. WYCH. FIZ. --- ZAJ. TECH. 9B J. ANG.
ZAJ. KOMP.
17/12 MATEMATYKA 29
6. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15 MATEMATYKA 29 PRZYRODA 36
7. J. ANG. 3/5 WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI D

Ś
R
O
D
A

1. ----------- --- MATEMATYKA 23 J. POLSKI 15 MATEMATYKA 29
2. J. ANG.
ZAJ. KOMP.
5/17 HISTORIA 10 J. POLSKI 15 J. POLSKI 38
3. MATEMATYKA 23 MUZYKA 3F MATEMATYKA 29 J. ANG 5/31
4. MUZYKA 3F J. POLSKI 15 PRZYRODA 36 RELIGIA 37
5. HISTORIA 10 PRZYRODA 21 PLASTYKA 7B PRZYRODA 36
6. PRZYRODA 21 RELIGIA 37 GODZ. WYCH. 36 GODZ. WYCH. 10
7. J. POLSKI 15 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI D

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. MATEMATYKA 23 HISTORIA 10 ZAJ. TECH. 9B MUZYKA 3F
2. WYCH. FIZ. --- ZAJ. KOMP. 5B J. POLSKI 15 MATEMATYKA 29
3. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15 J. ANG.
ZAJ. KOMP.
31/12 HISTORIA 10
4. J. POLSKI 21 J. POLSKI 15 HISTORIA 10 PRZYRODA 36
5. J. ANG.
ZAJ. KOMP.
5/12 MATEMATYKA 23 MATEMATYKA 29 J. POLSKI 38
6. J. ANG.
ZAJ. KOMP.
17/12 PRZYRODA 21 PRZYRODA 36 J. POLSKI 38
7. RELIGIA 37 ----------- --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI D

P
I
Ą
T
E
K

1. J. POLSKI 15 PLASTYKA 7B MATEMATYKA 29 WYCH. FIZ. ---
2. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23 HISTORIA 10 PLASTYKA 7B
3. WYCH. FIZ. --- J. P0LSKI 15 J. ANG 5/31 J. POLSKI 38
4. PRZYRODA 21 WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. --- J. ANG.
ZAJ. KOMP.
3/12
5. GODZ. WYCH. 21 J. ANG. 17 J. POLSKI 15 MATEMATYKA 29
6. RELIGIA 37 ----------- --- ----------- --- ----------- ---

Do początku strony