Dzisiaj jest          


PLAN LEKCJI
rok szkolny 2014/2015

aktualny od 19 stycznia 2015 r.

KLASY IV


IV A
IV B
IV C

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K
1. J. ANG. I gr. 17 ----------- --- ----------- ---
2. PRZYRODA 21 ----------- --- ----------- ---
3. WYCH. FIZ. --- J. ANG.
ZAJ. KOMP
17/12 ----------- ---
4. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 38 J. ANG. II gr.
ZAJ. KOMP I gr.
31/12
5. MATEMATYKA 23 GODZ. WYCH. 38 MATEMATYKA 29
6. J. ANG. II gr.
ZAJ. KOMP I gr.
17/12 WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 3
7. J. POLSKI 38 WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 3
8. ZAJ. TECH. 9B MUZYKA 3F WYCH. FIZ. ---
9. ----------- --- ----------- --- WYCH. FIZ. ---


IV A
IV B
IV C

W
T
O
R
E
K

1. J. ANG. II gr. 17 HISTORIA 10 J. ANG. I gr. 31
2. PRZYRODA 21 J. POLSKI 38 HISTORIA 10
3. HISTORIA 10 J. POLSKI 38 PRZYRODA 21
4. PLASTYKA 7B MATEMATYKA 23 MATEMATYKA 29
5. MATEMATYKA 23 PRZYRODA 36 J. POLSKI 3
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- RELIGIA 37
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---
8. MUZYKA 3F ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

Ś
R
O
D
A

1. J. POLSKI 38 RELIGIA 37 PRZYRODA 21
2. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23 RELIGIA 37
3. WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 36 PLASTYKA 7B
4. MATEMATYKA 23 WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 29
5. RELIGIA 37 J. ANG. 17/31 WYCH. FIZ. ---
6. J. ANG. I gr.
ZAJ. KOMP. II gr.
17/12 ----------- --- J. ANG. II gr. 31
7. J. ANG. II gr. 17 ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. J. ANG. I gr. 17 J. POLSKI 38 J. ANG. II gr. 31
2. J. POLSKI 38 MATEMATYKA 23 J. ANG. I gr.
ZAJ. KOMP. II gr.
31/12
3. J. POLSKI 38 PLASTYKA 7B MUZYKA 3F
4. MATEMATYKA 23 J. ANG. 17/31 J. POLSKI 3
5. RELIGIA 37 PRZYRODA 36 GODZ. WYCH. 3
6. WYCH. FIZ --- RELIGIA 37 ----------- ---
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

P
I
Ą
T
E
K

1. WYCH. FIZ. CHŁ. --- MATEMATYKA 23 J. POLSKI 3
2. WYCH. FIZ. CHŁ. --- ZAJ. TECH.. 9B PRZYRODA 21
3. PRZYRODA 21 WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 29
4. GODZ. WYCH. 17 J. POLSKI 38 ZAJ. TECH. 9B
5. J. POLSKI 38 J. ANG.
ZAJ. KOMP.
31/12 WYCH. FIZ. ---
6. WYCH. FIZ. DZ. --- ----------- --- J. ANG. I gr. 31
7. WYCH. FIZ. DZ. --- ----------- --- ----------- ---

Do początku strony