Dzisiaj jest          

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2013/2014

aktualny od 23 września 2013 r.

KLASY IV


IV A
IV B
IV C

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K
1. PRZYRODA 21 HISTORIA 10 ----------- ---
2. MATEMATYKA 23 J. POLSKI 15 J. ANG. I gr. 17
3. J. POLSKI 3 J. POLSKI 15 GODZ. WYCH. 5
4. PLASTYKA 7B WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 3
5. MUZYKA 3F WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 3
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- MUZYKA 3F
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- MATEMATYKA 29


IV A
IV B
IV C

W
T
O
R
E
K

1. WYCH. FIZ. chł. --- PLASTYKA 7B MATEMATYKA 29
2. WYCH. FIZ. chł. --- J. ANG. 17/31 PRZYRODA 21
3. HISTORIA 10 MUZYKA 3F J. ANG. II gr.
ZAJ. KOMP. I gr.
5/12
4. MATEMATYKA 23 MATEMATYKA 29 WYCH. FIZ. ---
5. J. ANG. 5/21 WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 3
6. J. POLSKI 3 ----------- --- J. ANG. I gr. 31
7. J. POLSKI 3 ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. dz. 3 ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. dz. 3 ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

Ś
R
O
D
A

1. J. POLSKI 3 GODZ. WYCH. 29 WYCH. FIZ. ---
2. J. ANG. I gr.
ZAJ. KOMP. II gr.
17/12 MATEMATYKA 29 WYCH. FIZ. ---
3. MATEMATYKA 23 PRZYRODA 21 PRZYRODA 36
4. PRZYRODA 21 J. POLSKI 15 ZAJ. TECH. 9B
5. ZAJ. TECH. 9B RELIGIA 31 PLASTYKA 7B
6. WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. --- J. ANG. I gr. 31
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. ----------- --- MATEMATYKA 29 ----------- ---
2. J. POLSKI 3 PRZYRODA 21 J. ANG. II gr. 5
3. GODZ. WYCH. 23 ZAJ. TECH. 9B J. POLSKI 3
4. RELIGIA 37 J. ANG. I gr.
ZAJ. KOMP. II gr.
15/12 WYCH. FIZ. ---
5. J. ANG. 5/17 J. POLSKI 15 MATEMATYKA 29
6. WYCH. FIZ --- J. ANG. II gr.
ZAJ. KOMP. I gr.
17/12 RELIGIA 37
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- HISTORIA 10


IV A
IV B
IV C

P
I
Ą
T
E
K

1. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 29 PRZYRODA 21
2. WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21 J. ANG. I gr.
ZAJ. KOMP. II gr.
17/12
3. MATEMATYKA 23 J. POLSKI 15 MATEMATYKA 29
4. J. ANG. II gr.
ZAJ. KOMP. I gr.
23/12 RELIGIA 37 J. POLSKI 3
5. PRZYRODA 21 J. ANG. 31/36 RELIGIA 37
6. RELIGIA 37 ----------- --- ----------- ---

Do początku strony