Dzisiaj jest          

INFORMACJE DLA RODZICÓW
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

01 września 2014 r.


SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY "0" - III

godzina   8:45 - zbiórka przy dzieci przed podanymi niżej salami:

klasa 0A sala   5C
klasa 0B sala 10C
klasa 0C sala 12C
klasa 0D sala   3C

klasa IA sala 31C
klasa IB sala 15C
klasa IC sala 11C
klasa ID sala 22C
klasa IE sala 17C

klasa IIA sala 38C
klasa IIB sala 37C
klasa IIC sala 23C
klasa IID sala 29C

klasa IIIA sala 38C
klasa IIIB sala 17C
klasa IIIC sala 36C

godzina 09:00 - rozpoczęcie - duża sala gimnastyczna

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI

godzina   8:45 - zbiórka przy dzieci przed podanymi niżej salami:

klasa IVA sala 37A
klasa IVB sala 38A
klasa IVC sala   3A

klasa VA sala 23A
klasa VB sala 29A
klasa VC sala   5A

klasa VIA sala 21A
klasa VIB sala 15A
klasa VIC sala 36A
klasa VID sala 10A

godzina 09:00 - rozpoczęcie - duża sala gimnastyczna

GIMNAZJUM KLASY I - III

godzina 9:00 - duża sala gimnastyczna

Informacja dla rodziców

w sprawie rządowego programu "Wyprawka Szkolna" 2014


Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
(http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/3/projekt/222058/katalog/222063)
zamieszczony został projekt Uchwały Rady Ministrów i Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.

Szczegółowe informacje

Wniosek do pobrania

Oświadczenie

 Szanowni Rodzice,

opinie dotyczące pracy szkoły prosimy przekazywać nauczycielom, dyrekcji podczas konsultacji lub wrzucać do skrzynki, która znajduje się na I piętrze w budynku C.

 KONSULTACJE NAUCZYCIELI


SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASY IV - VI

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


ZEBRANIA Z RODZICAMI


Szkoła Podstawowa - klasy IV - VI

I semestr

12 września 2013 r. (czwartek) godz. 17.00

 5 listopada 2013 r. (czwartek) godz. 17.00

11 grudnia 2013 r. (czwartek) godz. 17.00


Informacja dla rodziców

w sprawie rządowego programu "Wyprawka Szkolna" 2013


Treść informacji

Wniosek do pobrania

 

UWAGA!
Wnioski można składać w gabinecie pedagoga szkolnego 2C
od 2. 09. 2013 r. do 13. 09. 2013 r.

 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW


SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI

 

klasy IV

 

klasy V

 

klasy VI

 

 

GIMNAZJUM KLASY I - III

 

klasy I - III

 PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Treść procedury

Do pobrania:

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Prośba o zwolnienie z obowiązku obecności na zajęć wychowania fizycznego
PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
   ORAZ EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9

 
Do początku strony