Dzisiaj jest          

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2011/2012

aktualny od 10 września 2012 r.

KLASY VI


VI A
VI B
VI C
VI D

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. WYCH. FIZ. chł. --- ----------- --- J. POLSKI 3 WYCH. FIZ. ---
2. WYCH. FIZ. chł. --- WYCH. FIZ. --- J. ANG. 31 WYCH. FIZ. ---
3. PRZYRODA 36 WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 29 J. POLSKI 38
4. J. POLSKI 3 J. POLSKI 15 WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 29
5. HISTORIA 10 RELIGIA 37 WYCH. FIZ. --- J. ANG. 31
6. WYCH. FIZ. dz. --- PRZYRODA 21 ----------- --- ----------- ---
7. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI D

W
T
O
R
E
K

1. ----------- --- J. POLSKI 38 J. POLSKI 3 J. ANG. 31
2. ----------- --- MATEMATYKA 23 J. POLSKI 3 HISTORIA 10
3. HISTORIA 10 J. ANG. 17 MATEMATYKA 29 PRZYRODA 21
4. MATEMATYKA 15 GODZ. WYCH. 23 GODZ. WYCH. 31 MATEMATYKA 29
5. J. POLSKI 3 RELIGIA 37 HISTORIA 10 J. POLSKI 38
6. J. ANG. 17/31 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
7. RELIGIA 37 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI D

Ś
R
O
D
A

1. J. POLSKI 3 HISTORIA 10 ----------- --- J. ANG. 31
2. J. POLSKI 3 MATEMATYKA 23 ----------- --- PRZYRODA 21
3. MATEMATYKA 29 J. ANG. 17 HISTORIA 10 WYCH. FIZ. ---
4. RELIGIA 38 WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 3 MATEMATYKA 29
5. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15 MATEMATYKA 29 J. POLSKI 38
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- PRZYRODA 36 ----------- ---
7. ----------- --- ----------- --- WYCH. FIZ. --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI D

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. ----------- --- MATEMATYKA 23 RELIGIA 37 HISTORIA 10
2. ----------- --- PRZYRODA 21 PRZYRODA 36 J. POLSKI 38
3. GODZ. WYCH. 5 HISTORIA 10 J. ANG. 31 J. POLSKI 38
4. J. ANG. 5/31 J. POLSKI 15 MATEMATYKA 29 PRZYRODA 21
5. PRZYRODA 36 J. POLSKI 15 J. POLSKI 3 RELIGIA 38
6. J. POLSKI 3 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
7. MATEMATYKA 23 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI D

P
I
Ą
T
E
K

1. PRZYRODA 36 ----------- --- ----------- --- MATEMATYKA 29
2. MATEMATYKA 36 MATEMATYKA 23 ----------- --- J. POLSKI 38
3. J. ANG. 3/31 J. POLSKI 15 PRZYRODA 36 GODZ. WYCH. 29
4. WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21 J. ANG. 31 WYCH. FIZ. ---
5. WYCH. FIZ. --- J. ANG. 17 J. POLSKI 3 RELIGIA 37
6. J. POLSKI 3 WYCH. FIZ. --- RELIGIA 36 ----------- ---
7. ----------- --- ----------- --- WYCH. FIZ. --- ----------- ---

Do początku strony