Dzisiaj jest          

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2012/2013

aktualny od 10 września 2012 r.

KLASY IV


IV A
IV B
IV C
IV D

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K
1. WYCH. FIZ. chł. --- J. POLSKI 15 J. POLSKI 5 J. POLSKI 38
2. WYCH. FIZ. chł. --- J. POLSKI 15 PRZYRODA 36 J. POLSKI 38
3. HISTORIA 10 J. ANG. 17 WYCH. FIZ. --- J. ANG. 5/31
4. MATEMATYKA 23 WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. ---
5. PRZYRODA 21 WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 29 WYCH. FIZ. ---
6. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
7. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C
IV D

W
T
O
R
E
K

1. J. POLSKI 15 PRZYRODA 21 J. POLSKI 5 HISTORIA 10
2. J. POLSKI 15 J. POLSKI 5 ZAJ. KOMP.
J. ANG.
12/31 PRZYRODA 36
3. MATEMATYKA 23 PLASTYKA 7B PRZYRODA 36 J. ANG. 31/37
4. PRZYRODA 21 HISTORIA 10 PLASTYKA 7B J. POLSKI 38
5. J. ANG. 17/31 ZAJ. KOMP. 12 MATEMATYKA 29 MUZYKA 3F
6. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23 ----------- --- MATEMATYKA 29
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C
IV D

Ś
R
O
D
A

1. MUZYKA 3F J. ANG. 17 ----------- --- RELIGIA 37
2. J. ANG. 17/31 MUZYKA 3F ZAJ. KOMP.
J. ANG.
12/5 GODZ. WYCH. 10
3. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23 RELIGIA 37 ZAJ. KOMP.
J. ANG.
12/31
4. WYCH. FIZ. --- RELIGIA 37 MUZYKA 3F PRZYRODA 36
5. ZAJ. TECH. 9B WYCH. FIZ. --- GODZ. WYCH. 36 WYCH. FIZ. ---
6. MATEMATYKA 23 ----------- --- WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 29
7. J. POL. 23 ----------- --- WYCH. FIZ. --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C
IV D

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. ----------- --- J. POL. 15 J. POL. 5 MATEMATYKA 29
2. ----------- --- GODZ. WYCH. 15 HISTORIA 10 ZAJ. TECH. 9B
3. J. POLSKI 15 MATEMATYKA 23 MATEMATYKA 29 PRZYRODA 36
4. MATEMATYKA 16 RELIGIA 37 PRZYRODA 36 J. POLSKI 38
5. PRZYRODA 21 J. ANG. 17 J. ANG. 29/31 ZAJ. KOMP.
J. ANG.
12/5
6. ZAJ. KOMP.
J. ANG.
12/31 PRZYRODA 21 RELIGIA 37 ----------- ---
7. RELIGIA 15 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C
IV D

P
I
Ą
T
E
K

1. WYCH. FIZ. dz. --- MATEMATYKA 23 ZAJ. TECH. 9B J. POLSKI 38
2. WYCH. FIZ. dz. --- ZAJ. TECH. 9B MATEMATYKA 29 PLASTYKA 7B
3. PLASTYKA 7B PRZYRODA 21 J. POLSKI 5 RELIGIA 37
4. RELIGIA 37 J. POLSKI 15 J. POLSKI 5 MATEMATYKA 29
5. GODZ. WYCH. 21 WYCH. FIZ. --- J. ANG. 5/31 WYCH. FIZ. ---
6. ZAJ. KOMP.
J. ANG.
12/5 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
7. J. POLSKI 15 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. chł. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. chł. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---

Do początku strony