Dzisiaj jest          

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2011/2012

aktualny od 20 lutego 2012 r.

KLASY V


V A
V B
V C
V D

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. WYCH. FIZ. ch. --- J. ANG. 17 WYCH. FIZ. --- RELIGIA 37
2. WYCH. FIZ. ch. --- WYCH. FIZ. -- WYCH. FIZ. --- HISTORIA 10
3. MATEMATYKA 23 WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 3 MATEMATYKA 29
4. J. POLSKI 3 RELIGIA 37 MATEMATYKA 29 WYCH. FIZ. ---
5. J. POLSKI 3 J. POLSKI 15 J. ANG. 31 WYCH. FIZ. ---
6. WYCH. FIZ. dz. --- GODZ. WYCH. 23 HISTORIA 10 J. POLSKI 38
7. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


V A
V B
V C
V D

W
T
O
R
E
K

1. ----------- --- MATEMATYKA 23 TECHNIKA 9B MATEMATYKA 29
2. ----------- --- WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 36 PRZYRODA 21
3. MUZYKA 3F PRZYRODA 21 MATEMATYKA 29 JĘZ. ANG. 31
4. J. ANG. 3/5 J. POLSKI 15 RELIGIA 10 GODZ. WYCH. 29
5. PLASTYKA 7B RELIGIA 37 J. POLSKI 3 J. POLSKI 38
6. J. POLSKI 3 ----------- --- GODZ. WYCH. 31 MUZYKA 3F
7. MATEMATYKA 29 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


V A
V B
V C
V D

Ś
R
O
D
A

1. ----------- --- J. ANG. 17 PLASTYKA 7B JĘZ. ANG. 31
2. INF. I gr. 12 MATEMATYKA 23 JĘZ. ANG. 31 PRZYRODA 21
3. JĘZ. ANG 5/17 J. POLSKI 15 PRZYRODA 36 J. POLSKI 38
4. J. POLSKI 3 J. POLSKI 15 INF. 12 J. POLSKI 38
5. PRZYRODA 36 PRZYRODA 21 J. POLSKI 3 TECHNIKA 9B
6. GODZ. WYCH. 5 TECHNIKA 9B ----------- --- MATEMATYKA 29
7. MATEMATYKA 36 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


V A
V B
V C
V D

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. WYCH. FIZ. --- J. ANG. 17 MATEMATYKA 29 WYCH. FIZ. ---
2. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23 JĘZ. ANG. 31 WYCH. FIZ. ---
3. MATEMATYKA 38 HISTORIA 10 WYCH. FIZ. --- RELIGIA 37
4. RELIGIA 37 J. POLSKI 15 WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 38
5. TECHNIKA 9B PLASTYKA 7B J. POLSKI 3 PRZYRODA 21
6. PRZYRODA 36 PRZYRODA 21 J. POLSKI 3 ----------- ---
7. J. POLSKI 3 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
8. INF II gr. 12 ----------- --- ----------- --- ----------- ---


V A
V B
V C
V D

P
I
Ą
T
E
K

1. HISTORIA 10 J. POLSKI 15 J. POLSKI 3 JĘZ. ANG. 31
2. J. POLSKI 3 MUZYKA 3F PRZYRODA 36 J. POLSKI 38
3. PRZYRODA 36 MATEMATYKA 23 RELIGIA 21 PLASTYKA 7B
4. J. ANG. 3/5 WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 29 INF. 12
5. RELIGIA 36 INF. 12 MUZYKA 3F MATEMATYKA 29
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---

Do początku strony