Dzisiaj jest          

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2011/2012

aktualny od 20 lutego 2012 r.

KLASY IV


IV A
IV B
IV C

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K
1. ----------- --- PRZYRODA 21 TECHNIKA 9B
2. PRZYRODA 36 TECHNIKA. 9B J. POLSKI 3
3. J. POLSKI 15 WYCH. FIZ. --- J. ANG. 17
4. J. POLSKI 15 WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. ---
5. PLASTYKA 7B J. POLSKI 38 WYCH. FIZ. ---
6. WYCH. FIZ. --- RELIGIA 37 ----------- ---
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

W
T
O
R
E
K

1. WYCH. FIZ. --- HISTORIA 10 PRZYRODA 21
2. WYCH. FIZ. --- RELIGIA 37 J. POLSKI 3
3. PRZYRODA 36 J. POLSKI 38 J. POLSKI 3
4. MATEMATYKA 23 MUZYKA 3F MATEMATYKA 38
5. J. POLSKI 15 MATEMATYKA 23 INF. 12
6. J. ANG. 29/36 INF. I gr. 12 RELIGIA 37
7. INF. I gr. 12 ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

Ś
R
O
D
A

1. ----------- --- INF. II gr. 12 PRZYRODA 21
2. ----------- --- J. ANG. 17/36 J. POLSKI 3
3. ----------- --- PRZYRODA 21 GODZ. WYCH. 3
4. GODZ. WYCH. 7B MATEMATYKA 23 RELIGIA 37
5. J. POLSKI 15 J. POLSKI 38 MATEMATYKA 17
6. MATEMATYKA 23 ----------- --- ----------- ---
7. RELIGIA 37 ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. MATEMATYKA 23 PRZYRODA 21 MATEMATYKA 36
2. J. ANG. 17/21 MATEMATYKA 36 HISTORIA 10
3. J. POLSKI 15 WYCH. FIZ. --- J. ANG. 17
4. TECHNIKA 9B WYCH. FIZ. --- PLASTYKA 7B
5. WYCH. FIZ. --- GODZ. WYCH. 38 WYCH. FIZ. ---
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---
7. INF II gr. 12 ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C

P
I
Ą
T
E
K

1. MATEMATYKA 23 PLASTYKA 7B MUZYKA 3F
2. HISTORIA 10 J. ANG. 17/31 PRZYRODA 21
3. MUZYKA 3F J. POLSKI 38 J. POLSKI 3
4. PRZYRODA 36 J. POLSKI 38 MATEMATYKA 21
5. RELIGIA 37 MATEMATYKA 23 WYCH. FIZ. ---
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---

Do początku strony